“Tekfen Vakfı, sürdürülebilir yarınlar için, başta eğitim ve kültür-sanata önemli kaynak ayırarak, sayısız projeyi hayata geçirmiştir.”

Tekfen, sosyal ve kültürel faaliyetlere katkısını kurumsal bir çatı altında gerçekleştirmek ve doğal çevreyle uyum içinde, yaşanılır bir geleceğin kurulmasına yardımcı olmak üzere 1999 yılında Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nı kurmuştur.

2019 yılında kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan Tekfen Vakfı, kurucu ortaklarından aldığı feyzle daha iyi bugünler ve sürdürülebilir yarınlar için, ülkenin en önemli ihtiyacı olan eğitim ve bir toplumun en önemli gelişmişlik göstergelerinden biri olan kültür-sanat alanlarına önemli kaynak ayırmış ve sayısız projeyi hayata geçirmiştir. Vakıf, 2004 yılından bu yana kamu yararına çalışan kurum statüsüne sahiptir.

Türkiye’de okuyan başarılı, fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler ile Tekfen mensuplarının çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla lise ve üniversite (lisans) öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu vermekte ve her yıl 550 öğrenci bu burstan yararlanmaktadır. Tekfen Vakfı'nın bugüne kadar 3 bine yakın öğrencinin mezun olmasında payı vardır.

Tekfen Vakfı’nın, ülkemizin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini kayda almak adına önemli konulara ışık tutan yayınları bulunmaktadır. Binlerce yıllık Asur tarihini aydınlatan "Ziyaret Tepe", Milli Marşımızın hikâyesini anlatan "Özgürlük Notaları", Anadolu’nun olağanüstü doğal biyoçeşitliliğini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayımlanan "Anadolu’nun Çiçekleri" ve devamı niteliğindeki "Anadolu’nun Kuşları" Tekfen Vakfı’nın yayınlarıdır.

2014 yılında Soma’da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının ardından Tekfen Vakfı, Somalı kadınlara alternatif gelir imkânları yaratmak amacıyla, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında aynı yıl içinde Tekfen Vakfı Soma Mikro Finans Şubesi’ni hizmete açmıştır. Vakıf, bu girişimin ardından 2017 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile bir protokol imzalayarak, Mersin’de mevcut bulunan Mikro Finans Şubesi’ni de destek kapsamına almıştır. Tekfen Vakfı bugüne kadar Soma’da 774 ve Mersin’de 508 olmak üzere, toplam 1328 kadına mikrokredi tahsis ederek aile ekonomilerine destek olmuştur.